Πνευματικοί Πλωτήρες

Ο πνευματικός πλωτήρας είναι ένα ανοξείδωτο εσωτερικό καπάκι που επιπλέει πάνω στην επιφάνεια του κρασιού. Περιμετρικά του καπακιού υπάρχει ένας αεροθάλαμος ο οποίος φουσκώνει με την τρόμπα που τον συνοδεύει με αποτέλεσμα όταν φουσκώσει ο αεροθάλαμος να μην αφήνει τον ατμοσφαιρικό αέρα να έρθει σε απαφή με το κρασί μας. Ανάλογα τη μάρκα και το μέγεθος του δοχείου σας, επιλέξτε τον κατάλληλο πνευματικό πλωτήρα.

Product added to wishlist