Σε αυτό εδώ το άρθρο θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε όσα χρειάζεται να μάθετε σχετικά με τις αντλίες. Πιο συγκεκριμένα, αρχικώς θα αναφερθούμε στις κατηγορίες των αντλιών που υπάρχουν αλλά και στον τρόπο λειτουργίας τους. Ακόμα θα εξηγήσουμε βασικές έννοιες και όρους, πιστεύοντας ότι θα σας βοηθήσουν στην επιλογή της σωστής και κατάλληλης για εσάς αντλία.

Κατηγορίες αντλιών

Η πρώτη κατηγοριοποίηση των αντλιών είναι σχετικά με το που τοποθετούνται. Αν το κυρίως σώμα της αντλίας τοποθετείται έξω από το χώρο των υγρών που θέλουμε να αντλήσουμε ονομάζονται αντλίες επιφανείας. Σε αυτήν την κατηγορία των αντλιών, μόνο ο σωλήνας μπαίνει στο χώρο που βρίσκονται τα υγρά προς άντληση. Για να το κατανοήσετε δείτε την παρακάτω εικόνα (α) όπου περιγράφονανται και κάποιοι τεχνικοί όροι.

Η άλλη κατηγορία αντλιών είναι οι υποβρύχιες ή βυθιζόμενες. Σε αυτού του τύπου τις αντλίες το κυρίως σώμα της αντλίας βυθίζεται μέσα στο νερό και το απορρωφόμενο νερό βγαίνει έξω με σωλήνα. Μπορείτε να δείτε την παρακάτω εικόνα (β) για να το κατανοήσετε καθώς περιγράφονται και κάποιοι τεχνικοί όροι.

(α)

Για την επιλογή της κατάλληλης αντλίας, πρέπει να γνωρίζουμε τις εξής παραμέτρους.

ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ (Δηλαδή την ποσότητα του νερού που η αντλία μπορεί να παρέχει).

ΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (Για αντλίες επιφανείας) Είναι το ύψος από την επιφάνεια του νερού που αντλούμε έως την είσοδο της αντλίας

ΤΟ ΥΨΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Είναι το μέγιστο ύψος που φθάνει το νερό μετά την έξοδο της αντλίας

ΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Είναι η απόσταση από την επιφάνεια του νερού που αντλούμε μέχρι το μέγιστο ύψος που φθάνει το νερό από την έξοδο της αντλίας. Δηλαδή το μανομετρικό ύψος μιας αντλίας βγαίνει αν προσθέσουμε το ύψος αναρρόφησης με το ύψος εξόδου.

(β)

ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Είναι το μέγιστο βάθος που μπορούμε να βυθίσουμε την αντλία.

ΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ μιας υποβρύχιας αντλίας είναι η απόσταση από το σημείο αναρρόφησης της μέχρι το μέγιστο ύψος που φθάνει το νερό.

Κατηγορίες αντλιών επιφανείας

Αφού περιγράψαμε σε ποιες κατηγορίες χωριζονται οι αντλίες i) επιφανείας, ii) υποβρύχιες, πάμε τώρα να δούμε σε ποιες υποκατηγορίες χωρίζονται οι αντλίες επιφανείας.

Οι αντλίες επιφανείας χωρίζονται σε αυτόματης αναρροφησης, περιφερειακές,φυγοκεντρικές και πολυβάθμιες.

Οι αντλίες αυτόματης αναρρόφησης έχουν την ικανότητα να ανυψώνουν καθαρό νερό μαζί με αέρα. Το μέγιστο ύψος αναρρόφησης για αυτές τις αντλίες είναι περίπου 10 μέτρα.
Προτεινόμενες χρήσεις: Οικιακές και μικρές χρήσεις άρδευσης (κήπος), όπως και διανομή νερού

Οι περιφερειακές αντλίες έχουν χαρακτηριστικό τους τις μεγάλες επιδόσεις με μικρή κατανάλωση ρεύματος.Το μέγιστο ύψος αναρρόφησης για αυτές τις αντλίες είναι περίπου 8 μέτρα.
Προτεινόμενες χρήσεις: Οικιακή διανομή νερού.

Οι φυγοκεντρικές αντλίες παρέχουν καλή ροή νερού σε μέσο μανομετρικό. Το μέγιστο ύψος αναρρόφησης για αυτές τις αντλίες είναι περίπου 8 μέτρα
Προτεινόμενες χρήσεις: Οικιακές χρήσεις όπως και διανομή νερού.

Οι πολυβάθμιες αντλίες παρέχουν καλή ροή νερού και υψηλό μανομετρικό σε συνάρτησημε τη χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Είναι αξιόπιστες, αθόρυβες και πρακτικές.Το μέγιστο ύψος αναρρόφησης για αυτές τις αντλίες είναι 7 μέτρα.
Προτεινόμενες χρήσεις: Άριστες για την ενίσχυση της πίεσης και την άρδευση κήπων.

Κατηγορίες υποβρύχιων αντλιών

Και οι υποβρύχιες αντλίες τώρα με τη σειρά τους χωρίζονται σε υποκατηγορίες. Αυτές είναι καθαρών υδάτων, ακαθάρτων υδάτων και λυμάτων.
Οι υποβρύχιες αντλίες καθαρών υδάτων χρησιμοποιούνται συνήθως για διανομή καθαρού νερού από δεξαμενές, στέρνες και για κάθε είδους αποστράγγιση.
Οι υποβρύχιες αντλίες ακαθάρτων υδάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άντληση ακαθάρτων νερών τα οποία περιέχουν σωματίδια διαμέτρου έως 30 mm.
Οι υποβρύχιες αντλίες λυμάτων έχουν σχεδιαστεί για να αντλούν λύματα οικιακής ή αστικής χρήσης.

Τέλος υπάρχουν άλλες δύο ξεχωριστές κατηγορίες υποβρύχιων αντλιών, οι αντλίες πηγαδιών οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να βυθίζονται σε πηγάδια και αντλίες γεωτρήσεων όπου έχουν σχεδιαστεί για να βυθίζονται μέσα στο έδαφος, στις γεωτρήσεις.