Σε αυτό εδώ το άρθρο θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε όσο πιο αναλυτικά γίνεται στις γεννήτριες. Επειδή είναι μια κατηγορία μηχανημάτων, που επικρατεί άγνοια τόσο από το καταναλωτικό κοινό όσο και από τους εμπόρους, θα προσπαθήσουμε να τις περιγράψουμε και να αναφέρουμε σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται.

Μια γεννήτρια αποτελείται από δύο μέρη, από τον κινητήρα και από τον εναλλάκτη ο οποίος παράγει και το ηλεκτρικό ρεύμα. Μονάδα μέτρησης της ισχύος των γεννητριών είναι το Kva και όχι το Kw που πολύ εσφαλμένα κάποιοι το αναφέρουν. Η ισχύς μια γεννήτριας μετριέται σε Kva, ενώ σε Κw μετριέται η ισχύς των καταναλώσεων που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε (π.χ ένα σπίτι ισχύος 10 Kw).

Ένα κριτήριο κατηγοριοποίησης των γεννητριών είναι ασφαλώς ο κινητήρας τους. Οπότε έχουμε βεζινοκίνητες και πετρελαιοκίνητες γεννήτριες

Οι πετρελαιοκίνητες γεννήτριες προορίζονται κυρίως για μεγάλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις όπου τα φορτία είναι μεγάλα και το κόστος λειτουργίας τους δεν είναι αμελητέο.

Έπειτα μια άλλη κατηγοριοποίηση των γεννητριών είναι ανάλογα τον αριθμό των φάσεων τους. Εδώ έχουμε τις μονοφασικές και τις τριφασικές γεννήτριες. Οι μονοφασικές γεννήτριες προορίζονται για μικρές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (π.χ σπίτι, μαγαζί). Παράγουν ρεύμα τάσης 230 V (όχι 220 V που πολύ εσφαλμένα λέγεται, αυτή η τιμή ίσχυε παλαιότερα).

Οι τριφασικές γεννήτριες παράγουν ρεύμα 400 V (όχι 380 V που πάλι πολύ εσφαλμένα λέγεται, και εδώ αυτή η τιμή ίσχυε παλαιότερα). Προορίζονται για μεγάλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (π.χ βιομηχανία) όπου οι ανάγκες για ηλεκτρικό ρεύμα είναι αυξημένες. Αν πάρουμε όμως, την κάθε φάση ξεχωριστά η γεννήτρια μας παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 230 V.

Τέλος υπάρχει και μια άλλη κατηγοριοποίηση των γεννητριών που είναι αναλόγως την κατασκευή του πλαισίου τους. Δηλαδή διακρίνονται σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. Οι ανοιχτού τύπου είναι οι κλασικές γεννήτριες που έχουμε όλοι κατά νου και οι κλειστού τύπου είναι οι γεννήτριες αθόρυβης λειτουργίας (δεν είναι τελείως αθόρυβες, αλλά η ένταση του θορύβου που παράγουν είναι πολύ χαμηλότερη έναντι των κλασικών γεννητριών).

Ελπίζουμε αυτό εδώ το άρθρο να σας φάνηκε χρήσιμο και να σας βοηθήσει να επιλέξετε την γεννήτρια που είναι ιδανικότερη για εσάς και τις ανάγκες σας.

                                                                                             Γαρμπής Γεώργιος

                                                                                        Ηλεκτρολόγος Μηχανικός