Σε αυτό εδώ το blog θα προσπαθήσουμε να σας γνωρίσουμε τις χλοοκοπτικές μηχανές, κοινώς τις μηχανές γκαζόν. Θα προσπαθήσουμε, αυτό εδώ το άρθρο να αποτελεί για εσάς έναν χρήσιμο οδηγό αγοράς χλοοκοπτικής μηχανής.

Πιο συγκεκριμένα θα περιγράψουμε αναλυτικά από τι αποτελείται μια μηχανή γκαζόν, πως λειτουργεί, ποιοι τύποι κυκλοφορούν στην αγορά, ποια κριτήρια πρέπει να ληφθουν υπόψη πριν την αγορά και πως πρέπει να συντηρούνται.

Από τι αποτελείται

Ας αναφερθούμε από ποια μέρη αποτελείται μια μηχανή γκαζόν. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα σκίτσο μιας κλασικής μηχανής γκαζόν. Βέβαια υπάρχουν πολλές παραλλαγές αλλά αυτό εδώ το σκίτσο θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το σχήμα τους, καθώς αποτελεί το σχήμα μιας κλασικής χλοοκοπτικής μηχανής.

Όπως βλέπετε όλες οι χλοοκοπτικές μηχανές έχουν ρόδες για να κινούνται εύκολα στο χώρο εργασίας. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος διαχωρισμός τους:

  • Αυτοκινούμενες
  • Ωθούμενες

Οι αυτοκινούμενες έχουν τη δυνατότητα, ο χειριστής πατώντας ένα μοχλό ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι να μεταφέρουν την κίνηση την οποία παράγει ο κινητήρας στις ρόδες με αποτέλεσμα η μηχανή γκαζόν να κινείται μόνη της. Οι ωθούμενες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και τις σπρώχνει ο χειριστής για να κινούνται.

Έπειτα είναι το τιμόνι όπου χρησιμεύει για να κρατάει ο χειριστής και να οδηγεί τη μηχανή όπου επάνω του βρίσκονται όλα τα χειριστήρια (π.χ. για τα περιστρεφόμενα μαχαίρια, την αυτοκίνηση, κ.α.). Κάτω από το τιμόνι, και πάνω στη μηχανή είναι ένας αποσπώμενος κάδος περισυλλογής των κομμένων χόρτων που έκοψε η μαχανή μας ο οποίος εύκολα αποσπάται από τη μηχανή για να μπορούμε να τον αδειάζουμε.

Στο κυρίως σώμα της μηχανής βρίσκεται ο κινητήρας τους. Εδώ έχουμε μία άλλη κατηγοροποίηση των χλοοκοπτικών μηχανών. Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες αναλόγως τον τύπο κινητήρα τους:

  • Βενζινοκίνητες
  • Ηλεκτρικές
  • Μπαταρίας

Η κάθε κατηγορία έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και η κάθε μία απευθύνεται σε διαφορετικούς χρήστες.

O κινητήρας έχει δύο ρόλους α) να περιστρέφει τα μαχαίρια κοπής τα οποία βρίσκονται κάτω από το κυρίως σώμα της μηχανής όπου είναι καλυμμένα για λόγους ασφαλείας και β) στις αυτοκινούμενες μηχανές παρέχει κίνηση στις ρόδες. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια μηχανή γκαζόν από κάτω, όπου διακρίνονται τα περιστρεφόμενα μαχαίρια κοπής.

Επίσης να αναφέρουμε ότι οι μηχανές συνήθως, στο κάτω μέρος τους και δίπλα από τις ρόδες φέρουν  έναν μοχλό ο οποίος ρυθμίζει το ύψος τους από το έδαφος, αναλόγως το επιθυμητό ύψος των χόρτων που θέλουμε να μείνει.

Τύποι χλοοκοπτικών μηχανών

Όπως προαναφέραμε, οι μηχανές γκαζόν διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες α) βενζινοκίνητες, β) ηλεκτρικές και γ) μπαταρίας όπου η κάθε κατηγορία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

Βενζινοκίνητες

Οι βενζινοκίνητες χλοοκοπτικές μηχανές φέρουν βενζινοκινητήρα ο οποίος περιστρέφει τα μαχαίρια κοπής. Η χρήση του βενζινοκινητήρα τους προσδίδει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων κατηγοριών, όπως η αυξημένη ισχύς και ροπή για πολλές ώρες εργασίας σε μεγάλες εκτάσεις. Αναπόφευκτα, ο βενζινοκινητήρας έχει κάποια μειονεκτήματα όπως: θορυβώδης εργασία, εκπομπή καυσαερίων, υψηλό κόστος χρήσης και συντήρησης.

Ηλεκτρικές

Οι ηλεκτρικές χλοοκοπτικές μηχανές φέρουν ηλεκτρικό κινητήρα ο οποίος περιστρέφει τα μαχαίρια κοπής. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει και αυτός με τη σειρά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης. Πλεονεκτήματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η αθόρυβη και χωρίς καυσαέρια λειτουργία του και το χαμηλό κόστος χρήσης και συντήρησης. Βασικό τους όμως μειονέκτημα είναι ότι εξαρτάται η εργασία σας από την ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο και ότι φέρετε συνέχεια μαζί σας το καλώδιο το οποίο τροφοδοτεί με ρεύμα τη μηχανή.

Μπαταρίας

Τέλος ας δούμε τις χλοοκοπτικές μηχανές μπαταρίας οι οποίες λειτουργούν με τη χρήση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Και αυτές έχουν τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών μηχανών όπως αθόρυβη και χωρίς καυσαέρια λειτουργία, χαμηλό κόστος χρήσης και συντήρησης αλλά δεν εξαρτώνται από μπρίζες και καλώδια. Το κυριότερο όμως μειονέκτημά τους είναι ότι η εργασία σας εξαρτάται από την μπαταρία, δηλαδή πόσες ώρες εργασίας μπορεί να μας παρέχει η μπαταρία τους και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους καθώς με την πάροδο του χρόνου και των πολλών χρήσεων η διάρκεια της μπαταρίας μειώνεται.

Κριτήρια αγοράς

Όπως προαναφέραμε υπάρχουν διάφορες κατηγορίες χλοοκοπτικών μηχανών όπου η κάθε κατηγορία απευθύνεται σε διαφορετικούς χρήστες και με διαφορετικές ανάγκες. Το βασικότερο κριτήριο το οποίο πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη είναι η έκταση του χώρου που έχουμε και για τον οποίο χρειαζόμαστε τη μηχανή. Η έκταση του χώρου καθορίζει και την επιλογή του πλάτους κοπής της μηχανής. Στην αγορά κυκλοφορούν μηχανές με διαφορετκό πλάτος κοπής, με πολλές ταχύτητες κ.α. Είναι προφανές ότι για μεγάλη έκταση χρειαζόμαστε και μηχανή με μεγάλο πλάτος κοπής.

Ας προσπαθήσουμε να κατηγοριοποιήσουμε τις εκτάσεις για να μπορούμε να ορίσουμε ποια μηχανή είναι καταλληλότερη για τον κάθε χώρο. Έχουμε λοιπόν:

Εμβαδόν έκτασης < 300 m2 → μικρή έκταση

300 m2 < Εμβαδόν έκτασης < 800 m2 → μεσαία έκταση

Εμβαδόν έκτασης > 800 m2 → μεγάλη έκταση

Μικρή έκταση. Για μικρές εκτάσεις καταλληλότερες είναι οι ηλεκτρικές μηχανές και οι μηχανές με τη χρήση μπαταρίας.

Μεσαία έκταση. Για μεσαίες εκτάσεις καταλληλότερες είναι βενζινοκίνητες και οι ηλεκτρικές μηχανές.

Μεγάλη έκταση. Για μεγάλες εκτάσεις καταλληλότερες είναι οι βενζινοκίνητες μηχανές γκαζόν καθώς έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν για πολύ ώρα χωρίς να επηρεάζεται η απόδοσή τους.

Έπειτα ένα άλλο κριτήριο είναι η μορφολογία του εδάφους, δηλαδή αν έχει πολλές ανωμαλίες ή αυξημένη κλίση, όπου η επιλογή αυτοκινούμενης βενζινοκίνητης  μηχανής είναι μονόδρομος. Για εδάφη με κλίση μεγαλύτερη  του 15% προτείνεται αυτοκινούμενη μηχανή για να γίνεται πιο άνετα και εύκολα η εργασία σας, καθώς η αυξημένη κλίση του εδάφους απαιτεί αρκετή και συνεχόμενη δύναμη για να σπρώχνετε τη μηχανή.

Ακόμη ένα άλλο σημαντικό κριτήριο είναι η ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο καθώς  η μη ύπαρξη του αποκλείει την επιλογή ηλεκτρικής χλοοκοπτικής μηχανής. Ακόμα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον περιβάλλοντα χώρο (π.χ. η χρήση βενζινοκίνητης μηχανής η οποία έχει θορυβώδη και με καυσαέρια λειτουργία μπορεί να γίνει ενοχλητική στον περιβάλλοντα χώρο).

Συντήρηση

Η συντήρηση της μηχανής σας γκαζόν παίζει μεγάλο ρόλο στη μακροζωία της, στη σωστή λειτουργία της και στην αποδοτική χρήση της. Επειδή η κάθε κατηγορία μηχανής έχει διαφορετικές ανάγκες σε συντήρηση συνιστάται η τήρηση των οδηγιών του εκάστοτε κατασκευαστή. Το μόνο που μπορούμε να πούμε σαν συμβουλή για τη συντήρηση είναι, ότι μετά από κάθε χρήση να καθαρίζετε καλά τη μηχανή σας από τα κομμένα χόρτα τα οποία έχουν κολλήσει πάνω στη μηχανή και ιδιαιτέρως στο κάτω μέρος της στο χώρο περιστροφής των μαχαιριών. Ακόμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι στις βενζινοκίνητες μηχανές όπου οι απαιτήσεις σε συντήρηση είναι αυξημένες, παίζει σπουδαίο ρόλο στην απόδοση της μηχανής μας, η ποιότητα των καυσίμων και των λιπαντικών.